Bemutatkozó           Sajtófigyelő           Hírek-aktualitások           Képgaléria
2018. november 12. hétfő -   Jónás, Renátó napja van - holnap Szilvia napja lesz.         Általános vásárlói tájékoztató

Tisztelt Vásárlók!

 

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.
Ennek megfelelõen a következõkrõl tájékoztatjuk vásárlóinkat:
Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minõsül.

 

I. Általános tájékoztatási adatok

A szolgáltató neve: BORA Ital-nagykereskedelmi Kft.
A vállalkozás székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 78.
A vállalkozás telephelyének címe: 5600 Békéscsaba, Balassa utca 6147/8. hrsz.
 5200 Törökszentmiklós, Batthyány út 79.
Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési cím: 
5600 Békéscsaba, Balassa utca 6147/8. hrsz.
A vállalkozás jogi formája: Korlátolt Felelõsségû Társaság
A vállalkozás székhelyének telefonszáma:  66/529-640
A vállalkozás honlapjának elérhetõsége: www.borakft.hu

A vállalkozás elektronikus címe: info@borakft.hu

Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-004352
Adószám: 11432056-2-04
A vállalkozás által alkalmazott szerzõdési feltételek (jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése): A polgári törvénykönyv ide vonatkozó jogszabályai érvényesek.
A vállalkozás által eladott termékek ára: Üzleteinkben megtalálhatók az árak.
A vállalkozás által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzõi (kedvezmények, akciók): Heti akcióinkról folyamatosan értésítést kapnak vevõink (újság, weblap, üzletkötõ útján)

 

II. Panaszkezelés

Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja. Ha a panaszt azonnal nem tudja a vállalkozás kivizsgálni, errõl és a panaszra adott válasz várható idõpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.
A panaszt 30 napon belül köteles a vállalkozás megválaszolni, kivétel ha a szóbeli panasz azonnal orvoslásra kerül. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól tájékoztatja a panaszost.
A vásárló panaszával az alábbi hatóságoknál kezdeményezhet eljárást:

Területileg Illetékes Önkormányzati Hivatal Jegyzõje
Területileg Illetékes Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
Területileg Illetékes Kereskedelmi és Iparkamara

 

III. A vállalkozás felelõsségérõl szóló rendelkezések

Felelõsséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen az eladott termékekre érvényes jogszabályban meghatározott, illetve a gyártók által meghatározott ideig a jótállási szavatossági feltételekért.
A vállalkozás felelõssége nem terjed ki a termékek vásárló általi rendeltetésellenes használatából eredõ károkra, illetve érvényesített jogokra.

Amennyiben a minõségi kifogás elintézésével kapcsolatban bármiféle vita merülne fel fogyasztói jogviszony esetén, a vásárló igényét a Békés Megyei Békéltetõ Testület, illetve közvetlenül a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes polgári bíróság elõtt érvényesítheti. A panaszfórumok adatairól (neve, címe, telefonszáma) jól látható helyen külön tájékoztató tábla került elhelyezésre az üzletben. Nem fogyasztói jogviszony esetén az illetékes polgári bíróság elõtt érvényesíthetõ az igény.


      Tisztelettel:


         Bora Kft.Web oldal készítés - ML Art Consulting Webdesign - www.mlart.hu
Webes fejlesztés
Programozás


 
A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. elkötelezett a kulturált italfogyasztás iránt.
Szeszesital fogyasztását 18 év alatt nem ajánljuk.

Kérjük, adja meg életkorát!
Oldal elhagyása