Bemutatkozó           Sajtófigyelő           Hírek-aktualitások           Képgaléria
2018. augusztus 18. szombat -   Ilona napja van - holnap Huba napja lesz.         Általånos våsårlói tåjÊkoztató

Tisztelt Vásárlók!

 

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemrĂľl szóló 1997. évi CLV. törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.
Ennek megfelelĂľen a következĂľkrĂľl tájékoztatjuk vásárlóinkat:
Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minĂľsül.

 

I. Általános tájékoztatási adatok

A szolgáltató neve: BORA-ITAL Kiskereskedelmi Kft.
A vállalkozás székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
A vállalkozás telephelyének címe: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A. 

 5630 Békés, Szánthó Albert u. 2/1.
 5600 Békéscsaba, Corvin u. 30.

 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79.
 5830 Battonya, Köztársaság u. 66.
 5510 Dévaványa, Árpád u. 37.
 5624 Doboz, Vásár tér 2.
 5742 Elek, LĂľkösházi út 32.
 5500 GyomaendrĂľd, Pásztor J. u. 38.
 5700 Gyula, Csabai u. 9.

 5300 Karcag, Szent István sugárút 17. C épület
 5553 Kondoros, Csabai út 44.

 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. fsz. 3.

 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u 3. 

 5650 MezĂľberény, Csabai u. 7.
 5800 MezĂľkovácsháza, Alkotmány u. 21-23.
 5400 MezĂľtúr, Kossuth u. 65/B.
 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 32.
 5900 Orosháza, Zombai u. 41.
 5720 Sarkad, Kossuth u. 1.

 5540 Szarvas, Szabadság u. 37.

 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 15.
 5000 Szolnok, József A. u. 118.
 5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 1.
 5420 Túrkeve, PetĂľfi tér 3-5.

 5661 Újkígyós, Gyulai út 25/1. 

 

Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési cím: 
5600 Békéscsaba, Gyár u. 29/A.
A vállalkozás jogi formája: Korlátolt FelelĂľsségĂť Társaság
A vállalkozás székhelyének telefonszáma:  66/529-640
A vállalkozás honlapjának elérhetĂľsége: www.borakft.hu

A vállalkozás elektronikus címe: info@borakft.hu

Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-007235
Adószám: 13819705-2-04
A vállalkozás által alkalmazott szerzĂľdési feltételek (jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése): A polgári törvénykönyv ide vonatkozó jogszabályai érvényesek.
A vállalkozás által eladott termékek ára: Üzleteinkben megtalálhatók az árak.
A vállalkozás által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzĂľi (kedvezmények, akciók): Heti akcióinkról folyamatosan értésítést kapnak vevĂľink (újság, weblap)

 

II. Panaszkezelés

Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja. Ha a panaszt azonnal nem tudja a vállalkozás kivizsgálni, errĂľl és a panaszra adott válasz várható idĂľpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.
A panaszt 30 napon belül köteles a vállalkozás megválaszolni, kivétel ha a szóbeli panasz azonnal orvoslásra kerül. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól tájékoztatja a panaszost.
A vásárló panaszával az alábbi hatóságoknál kezdeményezhet eljárást:

Területileg Illetékes Önkormányzati Hivatal JegyzĂľje
Területileg Illetékes Fogyasztóvédelmi FĂľfelügyelĂľség
Területileg Illetékes Kereskedelmi és Iparkamara

 

III. A vállalkozás felelĂľsségérĂľl szóló rendelkezések

FelelĂľsséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelĂľen az eladott termékekre érvényes jogszabályban meghatározott, illetve a gyártók által meghatározott ideig a jótállási szavatossági feltételekért.
A vállalkozás felelĂľssége nem terjed ki a termékek vásárló általi rendeltetésellenes használatából eredĂľ károkra, illetve érvényesített jogokra.

Amennyiben a minĂľségi kifogás elintézésével kapcsolatban bármiféle vita merülne fel fogyasztói jogviszony esetén, a vásárló igényét a Békés Megyei BékéltetĂľ Testület, illetve közvetlenül a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes polgári bíróság elĂľtt érvényesítheti. A panaszfórumok adatairól (neve, címe, telefonszáma) jól látható helyen külön tájékoztató tábla került elhelyezésre az üzletben. Nem fogyasztói jogviszony esetén az illetékes polgári bíróság elĂľtt érvényesíthetĂľ az igény.


      Tisztelettel:


         Bora-Ital Kft.
 Web oldal készítés - ML Art Consulting Webdesign - www.mlart.hu
Webes fejlesztés
Programozás


 
A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. elkötelezett a kulturált italfogyasztás iránt.
Szeszesital fogyasztását 18 év alatt nem ajánljuk.

Kérjük, adja meg életkorát!
Oldal elhagyása