Bemutatkozó           Sajtófigyelő           Hírek-aktualitások           Képgaléria
2018. november 12. hétfő -   Jónás, Renátó napja van - holnap Szilvia napja lesz.         Általános vásárlói tájékoztató

Tisztelt Vásárlók!

 

Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.
Ennek megfelelõen a következõkrõl tájékoztatjuk vásárlóinkat:
Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minõsül.

 

I. Általános tájékoztatási adatok

A szolgáltató neve: BORA-ITAL Kiskereskedelmi Kft.
A vállalkozás székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
A vállalkozás telephelyének címe: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A. 

 5630 Békés, Szánthó Albert u. 2/1.
 5600 Békéscsaba, Corvin u. 30.

 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79.
 5830 Battonya, Köztársaság u. 66.
 5510 Dévaványa, Árpád u. 37.
 5624 Doboz, Vásár tér 2.
 5742 Elek, Lõkösházi út 32.
 5500 Gyomaendrõd, Pásztor J. u. 38.
 5700 Gyula, Csabai u. 9.

 5300 Karcag, Szent István sugárút 17. C épület
 5553 Kondoros, Csabai út 44.

 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 12. fsz. 3.

 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u 3. 

 5650 Mezõberény, Csabai u. 7.
 5800 Mezõkovácsháza, Alkotmány u. 21-23.
 5400 Mezõtúr, Kossuth u. 65/B.
 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 32.
 5900 Orosháza, Zombai u. 41.
 5720 Sarkad, Kossuth u. 1.

 5540 Szarvas, Szabadság u. 37.

 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 15.
 5000 Szolnok, József A. u. 118.
 5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u. 1.
 5420 Túrkeve, Petõfi tér 3-5.

 5661 Újkígyós, Gyulai út 25/1. 

 

Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési cím: 
5600 Békéscsaba, Gyár u. 29/A.
A vállalkozás jogi formája: Korlátolt Felelõsségû Társaság
A vállalkozás székhelyének telefonszáma:  66/529-640
A vállalkozás honlapjának elérhetõsége: www.borakft.hu

A vállalkozás elektronikus címe: info@borakft.hu

Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-007235
Adószám: 13819705-2-04
A vállalkozás által alkalmazott szerzõdési feltételek (jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése): A polgári törvénykönyv ide vonatkozó jogszabályai érvényesek.
A vállalkozás által eladott termékek ára: Üzleteinkben megtalálhatók az árak.
A vállalkozás által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzõi (kedvezmények, akciók): Heti akcióinkról folyamatosan értésítést kapnak vevõink (újság, weblap)

 

II. Panaszkezelés

Szóbeli panasz bejelentése esetén a vállalkozás azonnal megvizsgálja a panaszt, és amennyiben lehetséges azt azonnal orvosolja. Ha a panaszt azonnal nem tudja a vállalkozás kivizsgálni, errõl és a panaszra adott válasz várható idõpontjáról haladéktalanul tájékoztatja a panaszost.
A panaszt 30 napon belül köteles a vállalkozás megválaszolni, kivétel ha a szóbeli panasz azonnal orvoslásra kerül. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás annak indokairól tájékoztatja a panaszost.
A vásárló panaszával az alábbi hatóságoknál kezdeményezhet eljárást:

Területileg Illetékes Önkormányzati Hivatal Jegyzõje
Területileg Illetékes Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
Területileg Illetékes Kereskedelmi és Iparkamara

 

III. A vállalkozás felelõsségérõl szóló rendelkezések

Felelõsséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen az eladott termékekre érvényes jogszabályban meghatározott, illetve a gyártók által meghatározott ideig a jótállási szavatossági feltételekért.
A vállalkozás felelõssége nem terjed ki a termékek vásárló általi rendeltetésellenes használatából eredõ károkra, illetve érvényesített jogokra.

Amennyiben a minõségi kifogás elintézésével kapcsolatban bármiféle vita merülne fel fogyasztói jogviszony esetén, a vásárló igényét a Békés Megyei Békéltetõ Testület, illetve közvetlenül a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes polgári bíróság elõtt érvényesítheti. A panaszfórumok adatairól (neve, címe, telefonszáma) jól látható helyen külön tájékoztató tábla került elhelyezésre az üzletben. Nem fogyasztói jogviszony esetén az illetékes polgári bíróság elõtt érvényesíthetõ az igény.


      Tisztelettel:


         Bora-Ital Kft.
 Web oldal készítés - ML Art Consulting Webdesign - www.mlart.hu
Webes fejlesztés
Programozás


 
A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. elkötelezett a kulturált italfogyasztás iránt.
Szeszesital fogyasztását 18 év alatt nem ajánljuk.

Kérjük, adja meg életkorát!
Oldal elhagyása