Bemutatkozó           Sajtófigyelő           Hírek-aktualitások           Képgaléria
2018. november 12. hétfő -   Jónás, Renátó napja van - holnap Szilvia napja lesz.         Adatkezelési elveink

Adatkezelési Tájékoztató


A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelõ) a
 http://www.borakft.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelõ ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirõl és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetõségeirõl.

 

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. Adatkezelés célja

1.1. Hírlevél

Hírlevélre történõ feliratkozás esetén az Érintett által megadott e-mail címre direkt marketing tartalmú és az Adatkezelõ szolgáltatására vonatkozó tartamú hirdetés kiküldése.

 

Adatkezelõ a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérõ célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása - hacsak törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel – az Érintett elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelõ az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl az Érintettet tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

1.2. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel esetén az Érintett által megadott adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel céljára használjuk.

 

Adatkezelõ a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérõ célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történõ kiadása - hacsak törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik kötelezõ erõvel – az Érintett elõzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelõ az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl az Érintettet tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

2. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelõ általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Az Adatkezelõ a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerzõdõ felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

3. Az Adatkezelõ mint adatkezelõ adatai

Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telephely: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Ügyfélszolgálat: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telefonszáma: +36-66/529-640
Email cím: info@borakft.hu
Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-004352
Bejegyzõ bíróság megnevezése: Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 11432056-2-04
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74178/2014.

 

4. Az adatkezelés idõtartama

4.1. Hírlevél

Hírlevél esetében az Adatkezelõ, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozás során rögzített adatait, ameddig az Érintett a hírlevélrõl le ne iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelõ 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszerébõl. 


4.2. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvétel esetében az Adatkezelõ, mindaddig kezeli az Érintett Kapcsolatfelvétel során rögzített adatait, ameddig az Érintett és az Adatkezelõ kapcsolatban állnak. 

 

4.3. Technikai adatok

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás idõpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megõrzési kötelezettségek teljesítését.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok:

- email cím
- név

 

5.2. Kapcsolatfelvételkor  megadott adatok:

- név
- lakcím

- telefonszám

- e-mail cím

 

5.3. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelõ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és idõpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészõjének típusa, a megtekintett és az elõzõleg látogatott weboldal címe. 

Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ fér hozzá.

 

Az Adatkezelõ rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a bármely szolgáltatás igénybevételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezõ adatokkal.

 

A Honlap html kódja az Adatkezelõtõl független, külsõ szerverrõl érkezõ és külsõ szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az õ szerverükre történõ közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyûjteni.

 

Külsõ szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezelésérõl az adatkezelõk tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetõségük: www.google.com/analytics/

 

5.4. Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy az Adatkezelõ Honlapján minden tartalom megtekinthetõ legyen, az Érintett részérõl cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelõen a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak mûködéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretû szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngészõ elment. Ennek megtörténtérõl az Érintett az Adatkezelõtõl nem kap további értesítést.

 

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 

Az Adatkezelõ kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlõdnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelõ Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon mûködni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelõen tudjanak mûködni.

 

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelõ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészõ cookie file-jában. Ennek idõtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészõjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Adatkezelõ adatokat gyûjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat az Adatkezelõ nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történõ felhasználását, bármikor letilthatja az Adatkezelõ fent feltüntetett elérhetõségeinek bármelyikén.

 

A fenti információkat az Adatkezelõ a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

A legtöbb böngészõ menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészõben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 
- hogyan adjon utasítást böngészõjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


6. Az adatokat megismerõ személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsõdlegesen az Adatkezelõ illetve az Adatkezelõ belsõ munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.      
Telefonszám: +36-66/529-640
E-mail: info@borakft.hu

 

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Alföld.Net Internetszolgáltató - Tom-Technik Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
 
Telefonszám: +36-66/520-600
E-mail: info@alfold.net

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezõen meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetõségek
7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelõ által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. 

 

Az Adatkezelõ az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelõ munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetõségeken keresztül.

 

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetõségek valamelyikén. Az Adatkezelõ a kérelem beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelõ a szükséges idõtartamig megõrzi.

 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

A helyesbítésrõl, a zárolásról és a törlésrõl az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. 

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetõségeken gyakorolhatja: 
Név: Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Székhely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyár utca 29/A.
Telefonszám: +36-66/529-640
E-mail: info@borakft.hu

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

 

2. Bíróság elõtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelõ jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelõ ilyen esetben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelõ kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerûségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsõsorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsõsorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

9. Hírlevél

Az Adatkezelõ lehetõvé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az Adatkezelõ a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldésérõl. Ezt megteheti levélben, e-mailben, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történõ kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a „Leiratkozás” linkre kattintania. Továbbá az Érintett emailben vagy postai úton is kérheti a törlést. Ebben az esetben az Adatkezelõ minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A foglalás vagy kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelõ csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ esetekben és módon küld.

 

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelõ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követõen az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.


Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2014.05.27. napjától érvényes.

A Honlap Adatvédelmi Tájékoztató elérhetõ és letölthetõ: itt

 

 Web oldal készítés - ML Art Consulting Webdesign - www.mlart.hu
Webes fejlesztés
Programozás


 
A Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. elkötelezett a kulturált italfogyasztás iránt.
Szeszesital fogyasztását 18 év alatt nem ajánljuk.

Kérjük, adja meg életkorát!
Oldal elhagyása